שולחן ערוך יורה דעה שסו

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שסו | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין המוכר קבר ואשה שירשה קבר ממשפחתה
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף אעריכה

המוכר קברו, ודרך קברו, מקום מעמדו, ומקום הספדו -- באים בני המשפחה וקוברין אותו בעל כרחו של לוקח ומחזירין את דמיו.

סעיף בעריכה

אשה שירשה קבר ממשפחתה נקברת בתוכו היא אבל לא יוצאי ירכה אלא אם כן ראתה אותם בחייה.

סעיף געריכה

אביה אומר "תקבר אצלי" ובעלה אומר "תקבר אצלי" -- תקבר אצל בעלה. ויש גורסין תקבר אצל אביה.

ואם יש לה בנים ואומרת "אצל בני" -- קוברין אותה אצל בניה.


סעיף דעריכה

אביה אומר "לא תקבר אצלי" ובעלה אומר "לא תקבר אצלי" -- קוברים אותה אצל בעלה.