שולחן ערוך יורה דעה שסז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שסז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

קוברים מתי עכו"ם ושלא יהלך בבית הקברות בתפילין וציצית
ובו ששה סעיפים:
אבגדהו

סעיף אעריכה

קוברים מתי עכו"ם ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום.

סעיף בעריכה

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת ותפילין בראשו משום לועג לרש. ואם הם מכוסים מותר.

סעיף געריכה

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל. והוא הדין על פה אסור לקרות אלא אם כן לכבוד המת כמו שנתבאר.

(ועיין לעיל סימן שד"מ סעיף ט"ז)

סעיף דעריכה

מותר ליכנס לבית הקברות או לתוך ד' אמות של מת או של קבר והוא לבוש ציצית והוא שלא יהא נגרר על הקבר אבל אם נגרר אסור משום לועג לרש. במה דברים אמורים? בימיהם שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמן, אבל האידנא שאין אנו לובשין אותו אלא לשם מצוה -- אסור אפי' אינם נגררים. והני מילי כשהציציות מגולים אבל אם הם מכוסים מותר.

סעיף העריכה

יש נוהגין לקשור שני ציציות שבשני כנפים זה עם זה כשנכנסים לבית הקברות ולא הועילו כלום בתקנתם

(ועיין באורח חיים סימן כ"ג)

סעיף ועריכה

כיון שהרחיק ד' אמות קורא ומתפלל ואפילו רואה הקבר או בית הקברות ואם יש שם מחיצה מותר אחר המחיצה סמוך אפילו תוך ד' אמות לקבר: