פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מי שהיה בעלה עמה צלוב בעיר או שאשתו עמו צלובה בעיר או אביו ואמו, ועדיין לא כלה הבשר כולו -- לא ישהה בתוכה אא"כ היתה גדולה כאנטוכיא שאין אלו מכירין את אלו; ולא ישהה בצד זה אלא בצד זה.