פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אין מניחין מטה של אשה ברחוב מפני הכבוד.   

(ואין עולין בחבר עיר על האשה) (טור)