שולחן ערוך יורה דעה שמז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שמז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שלא לעורר על מתו שלשים יום לפני הרגל
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

מי שמת לו מת לפני שלשים יום הסמוכים לרגל -- לא יספדנו משיכנסו שלשים יום הסמוכים לרגל. ואפילו יש לו הספד בלא זה כגון שמת לו מת בתוך שלשים שמותר לספדו, ואפילו מת ערב הרגל -- אסור להספיד עמו על המת שמת לו לפני שלשים יום קודם המועד.

סעיף בעריכה

מי שבאה לו שמועה בתוך שלשים יום קודם הרגל -- נראה לי שמותר לספדו אף על פי שהיא רחוקה.

סעיף געריכה

מה שאנו נוהגין בתשלום השנה לקונן ולהזכיר נשמות נראה לי שאינו בכלל זה ומותר לעשותו סמוך לרגל.