שולחן ערוך יורה דעה רצא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן רצא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מזוזה מתי נבדקת ומי חייב בה
ובו שלושה סעיפים:
אבג


סעיף אעריכה

מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים. ושל רבים פעמיים ביובל.

סעיף בעריכה

השוכר בית מחבירו -- השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן מקום קביעותה. (ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לו מזוזה -- לא הוי מקח טעות) (ב"י בשם הרב רבינו מנוחה). וכשיצא לא יטלנה בידו (ואם הקפיד על מעותיה השני צריך לשלם לו) (ב"י בשם הרב מנוח).

ואם שכר הבית מעובד כוכבים או ששכרו לעובד כוכבים -- נוטלה ויוצא.

הגה: ועובד כוכבים שבקש שיתנו לו מזוזה ורוצה לקבעה בפתחו אסור ליתנה לו (כך השיב מהרי"ל). ונראה לי דמכל מקום במקום דאיכא למיחש משום איבה ושירע משום זה לישראל שרי (כנ"ל).

סעיף געריכה

הכל חייבים במזוזה אפילו נשים ועבדים. ומחנכין את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם.