שולחן ערוך יורה דעה שנב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שנב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

באיזו בגדים קוברין ואין האיש מלביש את האשה
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף אעריכה

אין קוברין המת בתכריכים יקרים אפילו לנשיא שבישראל.

סעיף בעריכה

נהגו לקבור בבגדים לבנים.

סעיף געריכה

האיש אינו כורך ומקשר האשה אבל האשה כורכת ומקשרת האיש.

סעיף דעריכה

מעצימין עיניו של מת. ואם נפתח פיו -- קושרין לחייו. ופוקקין נקביו אחר שמדיחין אותו במיני בשמים וגוזזין שערו.

הגה: וצפרניו. ומדיחים אותו היטב בכל מקום, שיהא נקי מכל טומאה (בנימין זאב). וטחין ראשו בביצים טרופים בקליפתן שגלגל הוא שחוזר בעולם (כל בו)