פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אין קוברין המת בתכריכים יקרים אפילו לנשיא שבישראל.

סעיף בעריכה

נהגו לקבור בבגדים לבנים.

סעיף געריכה

האיש אינו כורך ומקשר האשה אבל האשה כורכת ומקשרת האיש.

סעיף דעריכה

מעצימין עיניו של מת. ואם נפתח פיו -- קושרין לחייו. ופוקקין נקביו אחר שמדיחין אותו במיני בשמים וגוזזין שערו.

הגה: וצפרניו. ומדיחים אותו היטב בכל מקום, שיהא נקי מכל טומאה (בנימין זאב). וטחין ראשו בביצים טרופים בקליפתן שגלגל הוא שחוזר בעולם (כל בו)