פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מתאבלין על פי עד אחד, ועד מפי עד, ועובד כוכבים מסיח לפי תומו:

סעיף בעריכה

שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת -- אינו מתאבל: