פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

כתב היריעה ובא להניחה כדי שתתייבש -- לא יהפוך הכתב למטה, אע"פ שמכוין כדי שלא יעלה אבק על הכתב, מכל מקום דרך בזיון הוא. אלא יהיה פני הכתב למעלה ויפרוש עליו בגד.