שולחן ערוך יורה דעה טו

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן טו | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שלא לשחוט בהמה עד יום שמיני ללידתה
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

אפרוח: כל זמן שלא יצא לאויר העולם – אסור, ולאחר שיצא לאויר העולם – מותר מיד.

סעיף בעריכה

בהמה שילדה: אם ידוע שכלו לו חודשיו, דהיינו תשעה חודשים לגסה, וחמשה לדקה – מותר מיד ביום שנולד, ולא חיישינן שמא נתרסקו (פי' נכתשו ונכתתו) איבריו מחבלי הלידה. ואם אין ידוע שכלו לו חודשיו – אסור משום ספק נפל עד תחילת ליל שמיני.

סעיף געריכה

אין סומכין על הגוי בגדיים קטנים הנקחים ממנו ואומר שהם בני שמונה ימים (תשובת רשב"א סימן רמ"ג).