שולחן ערוך יורה דעה שנד

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שנד | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

עיר שיש בה שני מתים איזה קודם
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

עיר שיש בה שני מתים -- מוציאין את הראשון ואח"כ מוציאין השני. ואם היו מלינים הראשון -- מוציאין השני.

  • חכם ות"ח -- מוציאין החכם.
  • ת"ח ועם הארץ -- מוציאין ת"ח.
  • איש ואשה -- מוציאין האשה מפני שקרובה לבית הניוול.

הוציאו הראשון וקברוהו -- אין עומדין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים עד שיוציאו השני. הוציאו השני וקברוהו -- באים ועומדים בשורה מנחמים ופוטרים את הרבים.

ואין מנחמים שני אבלים כאחד אלא אם כן היה כבודם שוה וקילוסן שוה.