פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

העבדים והשפחות -- אין עומדין עליהם בשורה ואין אומרים עליהם תנחומי אבלים, אלא אומרים לו "המקום ימלא חסרונך" כשם שאומרים לאדם על שורו וחמורו:

סעיף בעריכה

אבל מנודה -- אין מברין אותו ואין אומרים לו תנחומי אבלים:

סעיף געריכה

מנודה שמת -- מנחמים אבליו.