שולחן ערוך אבן העזר

שולחן ערוך אבן העזר
מטור אבן העזר


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · מידע על מהדורה זו


חִבְּרוֹ הגאון מופת דורו, החכם השלם, מורנו הרב רבנו יוסף קארו זצ"ל
בן מורנו הרב רבינו אפרים קארו זצ"ל,
אשר אור תורתו זרחה כאור היום בעיר צפת תבנה ותכונן,
ומעייני תורתו נפוצות ביהודה, ובישראל נודע שמו.
וחִבר הספר הזה קיצור מחיבורו הגדול אשר עשה על הארבעה טורים
אשר קראם בית יוסף, אשר בם כוח מעשיו הגיד, וכל יקר ראתה עינו.
כדי שכל מבקש ה' ימצא מבוקשו בנקל, כל דין ודין על מתכונתו באין אומר ואין דברים.
והכין לכל מטה ושולחן וכסא ומנורה, אשר לאורו ילכו בטח, כי כן משנת רבי יוסף קב ונקי.

ומפה פרושה עליו, עם הגהות וחידושי דינים הרבה מאוד
מדקדוקי סופרים הראשונים ואחרונים שהשמיט הגאון קארו ז"ל.
והמציאם האשל הגדול, רבן של כל בני הגולה,
רבנו משה איסרליש זצ"ל אב בית דין קהילת קראקא;
עם מורה צדק מנהגי קהילות קדושות רייסן, ליטה, פיהם, מעהרן ואשכנז,
ברורים כיום שלישי מה שהוסיף מהר"ר משה מדעתו.יצא לאור לראשונה בחיי המחבר: ויניציאה שכ"ה-שכ"ו
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על מהדורות הדפוס הישנות,
ועל מהדורות הצילום שנעשו מהן,
עם תיקונים והוספות.
מלאכת העריכה החלה בחודש אייר, תשס"ה


מהדורת דפוס חלק א', חלק ב'


תוכןעריכה

הלכות פריה ורביה (א'-ו') | הלכות אישות (ז'-כ"ה) | הלכות קידושין (כ"ו-ס"ה) | הלכות כתובות (ס"ו-קי"ח) | הלכות גיטין (קי"ט-קנ"ד) | הלכות מיאון (קנ"ה) | הלכות יבום (קנ"ו-קס"ח) | הלכות חליצה (קס"ט) | הלכות חליצה ויבום (ק"ע-קע"ו) | הלכות אונס ומפתה (קע"ז) | הלכות סוטה (קע"ח)

רשימת כל הסימניםעריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדסדר הגטקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטסדר החליצהקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעח

הלכות פריה ורביהעריכה

הלכות אישותעריכה

הלכות קידושיןעריכה

הלכות כתובותעריכה

הלכות גיטיןעריכה

הלכות מיאוןעריכה

הלכות יבוםעריכה

הלכות חליצהעריכה

הלכות חליצה ויבוםעריכה

הלכות אונס ומפתהעריכה

הלכות סוטהעריכה

ראו גםעריכה