שולחן ערוך יורה דעה פ

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן פ | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין חיה טהורה
ובו ששה סעיפים:
אבגדהו

סעיף אעריכה

חיה טהורה -- חלבה מותר, ודמה אסור, וטעון כיסוי.

וחכמים נתנו סימנים מפי השמועה בקרנותיה:

  • אם הם מפוצלות (פירוש שהרבה פיצולין יוצאין מהם) -- ודאי חיה טהורה היא.
  • ואם אינם מפוצלות צריך שיהיו בהם שלשה סימנים -- כרוכות והדורות וחרוקות (פירוש: 'כרוכות' - עשויות גלדים כבצלים. 'הדורות' - עגולות ולא רחבות. 'חרוקות' - שיש בהם חריצים סביבם תכופים ומובלעים זה בזה). והוא דמיבלעו חירקיהו.

ואם חסר אחד מאלו השלשה סימנים -- חלבה אסור.

סעיף בעריכה

במה דברים אמורים?  במין שאינו מכירו. אבל ז' מיני חיה האמורים בתורה אם היה מכיר אחד מהם אפילו לא מצא לו קרנים -- חלבו מותר ודמו טעון כיסוי.

סעיף געריכה

שור הבר מין בהמה הוא.

סעיף דעריכה

הקרש אף על פי שאין לו אלא קרן אחד הרי הוא חיה.

סעיף העריכה

כל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה -- חלבו אסור ואין לוקין עליו, ומכסין את דמו.

סעיף ועריכה

כלאים הבא מבהמה טהורה עם חיה טהורה הוא הנקרא "כוי". חלבו אסור ואין לוקין עליו ומכסין את דמו.