שולחן ערוך יורה דעה ז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן ז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

הקובע בגלגל, אם מותר לשחוט בו
ובו סעיף אחד:


סעיף אעריכה

יכול אדם לקבוע סכין בגלגל של אבן או של עץ, ומסבב הגלגל בידו או ברגלו, ומשים שם צואר הבהמה או העוף עד שישחט בסביבת הגלגל.

ואם המים הם המסבבים את הגלגל ושם הצואר כנגדו בשעה שסבב ונשחט – הרי זו פסולה (לשון הרמב"ם פ"ב מהלכות שחיטה דין י"ג).

ואם פטר אדם את המים, עד שבאו וסיבבו את הגלגל, ושחט בסיבובו – הרי זה כשר בדיעבד, שהרי מכח אדם בא. במה דברים אמורים: בסיבוב ראשון שהוא מכח אדם, אבל מסיבוב שני ואילך – השחיטה פסולה, שהרי אינה מכח האדם אלא מכח המים בהילוכן.