שולחן ערוך יורה דעה רפט

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן רפט | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מקום קביעותה וכיצד נקבעת וברכתה
ובו ששה סעיפים:
אבגדהו

סעיף אעריכה

בא לקבעה יניחנה בשפופרת של קנה או של כל דבר ויקבענה במקומה ויברך "אקב"ו לקבוע מזוזה". ולא יברך בשעת כתיבתה.     (והקובע שתים או שלש מזוזות מברך ברכה אחת לכולן) (בית יוסף בשם תשובת הרשב"א)

סעיף בעריכה

איזהו מקום קביעתה?    בתוך חלל של פתח בטפח הסמוך לחוץ (ואם שינה אינו מעכב ובלבד שיניחנה במזוזה עצמה) (טור) בתחילת שליש העליון גובה השער. ואם קבע למעלה מזה -- כשרה, והוא שירחיקנה מהמשקוף טפח.

וצריך לקבעה על ימין הנכנס (ואין חילוק בין אם הוא אטר יד או לא) (במרדכי ה"ק). ואם קבעה משמאל -- פסולה.

סעיף געריכה

מי שחולק ביתו לשנים ובכל חלק פתח פתוח לרשות הרבים במחיצה החולקת יש פתח מזה לזה במקום שעושה החור שבסף שציר הדלת סובב בו ומעמיד שם הדלתות הוא הבית ובדרך ימין שנכנסים לו קובעים אותה.

סעיף דעריכה

כיצד קובעה?    ימסמרנה במסמרים במזוזת הפתח או יחפור בה חפירה ויקבענה בה. ולא יעמיק לחפור טפח בעומק שאם עשה כן פסולה.

סעיף העריכה

קבעה במזוזות הפתח בעודה תלושה ואחר כך חברה לפתח -- פסולה.


סעיף ועריכה

צריכה להיות זקופה, ארכה לאורך מזוזת הפתח. ויכוין שיהא "שמע" דהיינו סוף הגלילה לצד חוץ.

הגה: וכן נהגו (ב"י) אבל יש אומרים שפסולה בזקופה אלא צריכה להיות שכובה, ארכה לרוחב מזוזת הפתח (טור והפוסקים בשם רבינו תם). והמדקדקים יוצאים ידי שניהם ומניחים אותה בשפוע ובאלכסון (טור והגהות מיימוני ומהרי"ל ות"ה סימן נ"ב). וכן ראוי לנהוג וכן נוהגין במדינות אלו. ויכוין שיהא ראש המזוזה דהיינו "שמע" לצד פנים ושיטה אחרונה לצד חוץ.