שולחן ערוך יורה דעה ל

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן ל | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין מכה בעצם הגולגולת
ובו שני סעיפים:
אב


סעיף אעריכה

בהמה או חיה שנתרוצץ רוב עצם גולגולתה -- בין ברוב גובהה בין ברוב היקיפה -- טריפה, אע"פ שהקרום קיים.

סעיף בעריכה

נפחתה וחסר ממנה כסלע -- טריפה. ואם ניקבה נקבים שיש בהן חסרון, אם בין כולם כסלע שהוא שליש טפח -- טריפה.

הגה: אבל פחות מזה יש להכשיר אפילו בזמן הזה דלא חיישינן בבהמה לנקיבת קרום של מוח (כך משמע בטור ובא"ו הארוך כלל נ"ד)

ובעוף המים כגון אווזא (ובר אווזא) (רשב"א ותשובת הרא"ש כלל כ' סימן ט') אפילו לא ניקב העצם אלא כל שהוא -- טריפה.

עוף היבשה שנשכתה חולדה בשיניה בראשה' או שנגפה בעץ או באבן -- מניח אצבעו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם או מכניס ידו לתוך פיה ודוחק שם' אם לא בצבץ המוח ולא יצא מהנקב בידוע שלא ניקב קרום של מוח וכשרה. ואם יצא -- טריפה.

הגה: ואנן אין בקיאין בבדיקת הטריפות ולכן יש להטריף אם ניקב עצם הגלגולת בכל שהוא בעוף, אפילו בעוף דיבשה (בשערים דמהרא"י שער ל"א ובא"ו הארוך כלל צ"ד):