פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

שמונה מיני טרפות הן וסימניך ד"ן חנ"ק נפ"ש.

  1. ד'רוסה.
  2. נ'קובה.
  3. ח'סרה.
  4. נ'טולה.
  5. ק'רועה.
  6. נ'פולה.
  7. פ'סוקה.
  8. ש'בורה.