פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה פה

סעיף אעריכה

סימני חגבים --

  • כל שיש לו ד' רגלים
  • וד' כנפים
  • וכנפיו חופין את רוב אורך גופו ורוב היקפו
  • ויש לו שני כרעים לנתר (פי' לקפץ ולהעתיק ממקום למקום) בהם, ואפילו אין לו עכשיו ועתיד לגדלם לאחר זמן.

ואע"פ שיש בו כל הסימנים הללו אינו מותר אלא אם כן שמו "חגב" או שיש להם מסורת ששמו "חגב":

סעיף בעריכה

חגבים אינם טעונים שחיטה.

סעיף געריכה

ציר חגבים טמאים -- מותר.