פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

לקט שכחה ופאה, אם אין עניי ישראל מצוים שם ליטלם – אין צריך להניחם.

הגה: והאידנא אין נוהגין בהם, לפי שהרוב עובדי כוכבים, ואם יניחום יבואו עובדי כוכבים ויטלום (טור).