שולחן ערוך חושן משפט

שולחן ערוך חושן משפט
מטור חושן משפט


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · מידע על מהדורה זו


חִבְּרוֹ הגאון מופת דורו, החכם השלם, מורנו הרב רבנו יוסף קארו זצ"ל
בן מורנו הרב רבינו אפרים קארו זצ"ל,
אשר אור תורתו זרחה כאור היום בעיר צפת תבנה ותכונן,
ומעייני תורתו נפוצות ביהודה, ובישראל נודע שמו.
וחִבר הספר הזה קיצור מחיבורו הגדול אשר עשה על הארבעה טורים
אשר קראם בית יוסף, אשר בם כוח מעשיו הגיד, וכל יקר ראתה עינו.
כדי שכל מבקש ה' ימצא מבוקשו בנקל, כל דין ודין על מתכונתו באין אומר ואין דברים.
והכין לכל מטה ושולחן וכסא ומנורה, אשר לאורו ילכו בטח, כי כן משנת רבי יוסף קב ונקי.

ומפה פרושה עליו, עם הגהות וחידושי דינים הרבה מאוד
מדקדוקי סופרים הראשונים ואחרונים שהשמיט הגאון קארו ז"ל.
והמציאם האשל הגדול, רבן של כל בני הגולה,
רבנו משה איסרליש זצ"ל אב בית דין קהילת קראקא;
עם מורה צדק מנהגי קהילות קדושות רייסן, ליטה, פיהם, מעהרן ואשכנז,
ברורים כיום שלישי מה שהוסיף מהר"ר משה מדעתו.יצא לאור לראשונה בחיי המחבר: ויניציאה שכ"ה-שכ"ו
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על מהדורות הדפוס הישנות,
ועל מהדורות הצילום שנעשו מהן,
עם תיקונים והוספות.
מלאכת העריכה החלה בחודש אייר, תשס"ה


מהדורת דפוס חלק א', חלק ב', חלק ג'


תוכןעריכה

דיינים (א'-כ"ז) | עדות (כ"ח-ל"ח) | הלואה (ל"ט-ע"ד) | טוען ונטען (ע"ה-צ"ו) | גביית מלוה (צ"ז-ק"ו) | גביית חוב מהיתומים (ק"ז-ק"י) | גביית חוב מנכסים משועבדים (קי"א-קט"ז) | אפותיקי (קי"ז-ק"כ) | העושה שליח לגבות חובו (קכ"א) | הרשאה (קכ"ב-קכ"ח) | ערב (קכ"ט-קל"ב) | חזקת מטלטלין (קל"ג-קל"ט) | חזקת קרקעות (ק"מ-קנ"ב) | נזקי שכנים (קנ"ג-קנ"ו) | שותפים בקרקע (קנ"ז-ק"ע) | חלוקת שותפות (קע"א-קע"ד) | מצרנות (קע"ה) | שותפים (קע"ו-קפ"א) | שלוחין (קפ"ב-קפ"ח) | מקח וממכר (קפ"ט-רכ"ו) | אונאה ומקח טעות (רכ"ז-ר"מ) | מתנה (רמ"א-רמ"ט) | מתנת שכיב מרע (ר"נ-רנ"ח) | אבידה ומציאה (רנ"ט-רע"א) | פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים (ער"ב) | הפקר ונכסי הגר (רע"ג-ער"ה) | נחלות (רע"ו-רפ"ט) | אפוטרופוס (ר"צ) | פקדון (רצ"א-ש"ב) | שומר שכר (ש"ג-ש"ה) | אומנים (ש"ו) | שוכר (ש"ז-שי"ט) | חכירות וקבלנות (ש"כ-ש"ל) | שכירות פועלים (של"א-של"ט) | שאלה (ש"מ-שמ"ז) | גניבה (שמ"ח-שנ"ח) | גזילה (שנ"ט-שע"ז) | נזיקין (שע"ח-שפ"ח) | נזקי ממון (שפ"ט-תי"ט) | חובל בחבירו (ת"כ-תכ"ז)


רשימת כל הסימניםעריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטררארברגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכזרכחרכטרלרלארלברלגרלדרלהרלורלזרלחרלטרמרמארמברמגרמדרמהרמורמזרמחרמטרנרנארנברנגרנדרנהרנורנזרנחרנטרסרסארסברסגרסדרסהרסורסזרסחרסטעררעאערברעגרעדערהרעורעזרעחרעטרפרפארפברפגרפדרפהרפורפזרפחרפטרצרצארצברצגרצדרצהרצורצזרצחרצטששאשבשגדששהשושזשחשטשישיאשיבשיגשידשטושטזשיזשיחשיטשכשכאשכבשכגשכדשכהשכושכזשכחשכטשלשלאשלבשלגשלדשלהשלושלזשלחשלטשמשמאשמבשמגשדמשמהשמושמזשמחשמטשנשנאשנבשנגשנדשנהשנושנזשנחשנטשסשסאשסבשסגשסדשסהשסושסזשסחשסטשעשעאשעבשעגשעדשעהשעושעזשעחשעטשפשפאשפבשפגשפדשפהשפושפזשפחשפטשצשצאשצבשצגשצדשצהשצושצזשצחשצטתתאתבתגתדתהתותזתחתטתיתיאתיבתיגתידתטותטזתיזתיחתיטתכתכאתכבתכגתכדתכהתכותכז

הלכות דייניםעריכה

הלכות עדותעריכה

הלכות הלואהעריכה

הלכות טוען ונטעןעריכה

הלכות גביית מלוהעריכה

הלכות גביית חוב מהיתומיםעריכה

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדיםעריכה

הלכות אפותיקיעריכה

הלכות העושה שליח לגבות חובועריכה

הלכות הרשאהעריכה

הלכות ערבעריכה

הלכות חזקת מטלטליןעריכה

הלכות חזקת קרקעותעריכה

הלכות נזקי שכניםעריכה

הלכות שותפים בקרקעעריכה

הלכות חלוקת שותפותעריכה

הלכות מצרנותעריכה

הלכות שותפיםעריכה

הלכות שלוחיןעריכה

הלכות מקח וממכרעריכה

הלכות אונאה ומקח טעותעריכה

הלכות מתנהעריכה

הלכות מתנת שכיב מרעעריכה

הלכות אבידה ומציאהעריכה

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכיםעריכה

הלכות הפקר ונכסי הגרעריכה

הלכות נחלותעריכה

הלכות אפוטרופוסעריכה

הלכות פקדוןעריכה

הלכות שומר שכרעריכה

הלכות אומניםעריכה

הלכות שוכרעריכה

הלכות חכירות וקבלנותעריכה

הלכות שכירות פועליםעריכה

הלכות שאלהעריכה

הלכות גניבהעריכה

הלכות גזילהעריכה

הלכות נזיקיןעריכה

הלכות נזקי ממוןעריכה

הלכות חובל בחבירועריכה

ראה גםעריכה