שולחן ערוך יורה דעה שמג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שמג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

מצות הלויית המת
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

מת בעיר -- כל בני העיר אסורין במלאכה; שכל הרואה מת ואינו מלווהו עד שיהא לו כל צרכו -- בר נידוי הוא.

ואם יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת במתים ביומה -- מותר ביום שאינה יומה. בד"א שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת הוצאתו הכל בטלים כדלקמן.

סעיף בעריכה

בכפר קטן אין שואלים שלום זה לזה כשהמת בעיר.

הגה: וכל שכן שאין שואלים בשלום כשיש מת על בית הקברות (כתבי מהר"ר אסרלין סימן כ"ה בשם ספר חסידים). אבל כשאין מת שם שואלין ברחוק ארבע אמות מן הקבר (בתוס' דאלפס פרק ג' דמ"ק והכל בו בשם הר"מ)