שולחן ערוך יורה דעה יב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן יב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שלא לשחוט בתוך גומא
ובו שני סעיפים:
אב

אין שוחטין לתוך הגומא אפילו בבית. ואם לא היה רוצה ללכלך ביתו בדם – עושה מקום מדרון חוץ לגומא, ושוחט שם, והדם שותת ויורד לגומא. ובשוק לא יעשה כן.

יש אומרים שאם שחט בגומא בשוק – אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו שמא אפיקורס הוא ( רמב"ם פ"ב מהלכות שחיטה הלכה ו'. ובעל העיטור). ויש אומרים שמותר בדיעבד ואין צריך בדיקה (רשב"א בת"ה שער ג' ומרדכי בשם רא"מ).

הגה: ובזמן הזה דאין דרך עובדי כוכבים בכך – יש להתיר בדיעבד (אור זרוע, ובשחיטות הר"מ ממדלינגן).