פרדס רמונים

ספר
פרדס רמונים
אשר נטע ושתל החסיד והקדוש המקובל האלקי כמוהר"ר משה קורדואירו ז"ל מצפ"ת תוב"ב, מקום אשר אדמת קודש הוא
והאירה לעולם, נפך ספיר ויהלום
נצר חיי עולם לשתוליו, ויך כלבנון שרשיו
פרו ופשו פרושיו, נאה דרושיו, ויפה חידושיו
זך ובהיר, צדיקים יבואו בו, ויאכלו פרי קדש הילולים לה'
שער דפוס קארעץ תק"מ

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם


דפי פתיחהעריכה

הקדמה

שער א - עשר ולא תשעעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י

שער ב - טעם האצילותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז

שער ג - אם אין סוף הוא הכתרעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח

שער ד - עצמות וכליםעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י

שער ה - סדר האצילותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו

שער ו - סדר עמידת הספירותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח

שער ז - שער הצינורותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה

שער ח - מהות והנהגהעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג | פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרק יח | פרק יט | פרק כ | פרק כא | פרק כב | פרק כג | פרק כד | פרק כה | פרק כו

שער ט - שער המכריעיןעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו

שער י - שער הגווניםעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה

שער יא - שער הצחצחותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז

שער יב - שער הנתיבותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו

שער יג - שער השעריםעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז

שער יד - שער המציאותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד

שער טו - שער ממטה למעלהעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה

שער טז - שער אבי"עעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט

שער יז - שער ירך יעקבעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד

שער יח - שער מיעוט הירחעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו

שער יט - שם בן ד'עריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד

שער כ - שער השמותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג

שער כא - שער פרטי השמותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג | פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז

שער כב - שער ענין הכינוייםעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד

שער כג - שער ערכי הכינוייםעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג | פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרק יח | פרק יט | פרק כ | פרק כא | פרק כב

שער כד - שער ההיכלותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג | פרק יד | פרק טו

שער כה - שער התמורותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז

שער כו - היכלי התמורותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח

שער כז - שער האותיותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג | פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרק יח | פרק יט | פרק כ | פרק כא | פרק כב | פרק כג | פרק כד | פרק כה | פרק כו | פרק כז

שער כח - שער הנקודותעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו

שער כט - שער הטעמיםעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה

שער ל - שער הצירוףעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח

שער לא - שער הנשמהעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא

שער לב - הכוונהעריכה

פרק א | פרק ב | פרק ג

 
הורדה כספר

קישורים חיצונייםעריכה

  פרדס רמונים, דפוס קארעץ תק"מ   באתר היברובוקס