פתיחת התפריט הראשי
ספר
פרדס רמונים
אשר נטע ושתל החסיד והקדוש המקובל האלקי כמוהר"ר משה קורדואירו ז"ל מצפ"ת תוב"ב, מקום אשר אדמת קודש הוא
והאירה לעולם, נפך ספיר ויהלום
נצר חיי עולם לשתוליו, ויך כלבנון שרשיו
פרו ופשו פרושיו, נאה דרושיו, ויפה חידושיו
זך ובהיר, צדיקים יבואו בו, ויאכלו פרי קדש הילולים לה'
שער דפוס קארעץ תק"מ

הטקסט בספר זה הושלם


דפי פתיחהעריכה

שער א - עשר ולא תשעעריכה

שער ב - עשר ולא יותרעריכה

שער ג - אם אין סוף הוא הכתרעריכה

שער ד - שער עצמות וכליםעריכה

שער ה - על איזה דרך נאצלו הספירותעריכה

שער ו - סדר עמידת הספירותעריכה

שער ז - שער הצינורותעריכה

שער ח - ענין הספירות במהותם אלינועריכה

שער ט - שער המכריעיןעריכה

שער י - שער הגווניםעריכה

שער יא - שער הצחצחותעריכה

שער יב - שער הנתיבותעריכה

שער יג - שער השעריםעריכה

שער יד - שער המציאותעריכה

שער טו - שער ממטה למעלהעריכה

שער טז - שער אבי"עעריכה

שער יז - שער ירך יעקבעריכה

שער יח - שער מיעוט הירחעריכה

שער יט - שם בן ד'עריכה

שער כ - שער השמותעריכה

שער כא - שער פרטי השמותעריכה

שער כב - שער ענין הכינוייםעריכה

שער כג - שער ערכי הכינוייםעריכה

שער כד - שער ההיכלותעריכה

שער כה - שער התמורותעריכה

שער כו - היכלי התמורותעריכה

שער כז - שער האותיותעריכה

שער כח - שער הנקודותעריכה

שער כט - שער הטעמיםעריכה

שער ל - שער הצירוףעריכה

שער לא - שער הנשמהעריכה

שער לב - הכוונהעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  פרדס רמונים, דפוס קארעץ תק"מ   באתר היברובוקס