פתיחת התפריט הראשי
שפתי כהן
על שולחן ערוך חושן המשפט
לרבי שבתי הכהן

הלכות דייניםעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | - | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד כה | כו | כז | כח

הלכות עדותעריכה

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח

הלכות הלואהעריכה

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד

הלכות טוען ונטעןעריכה

עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוהעריכה

צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

הלכות גביית חוב מהיתומיםעריכה

קז | קח | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדיםעריכה

הלכות אפותיקיעריכה

הלכות העושה שליח לגבות חובועריכה

הלכות הרשאהעריכה

הלכות ערבעריכה

הלכות חזקת מטלטליןעריכה

הלכות חזקת קרקעותעריכה

הלכות נזקי שכניםעריכה

הלכות שותפים בקרקעעריכה

הלכות חלוקת שותפותעריכה

הלכות מצרנותעריכה

הלכות שותפיםעריכה

הלכות שלוחיןעריכה

הלכות מקח וממכרעריכה

הלכות אונאה ומקח טעותעריכה

הלכות מתנהעריכה

הלכות מתנת שכיב מרעעריכה

הלכות אבידה ומציאהעריכה

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכיםעריכה

רעב |

הלכות הפקר ונכסי הגרעריכה

הלכות נחלותעריכה

הלכות אפוטרופוסעריכה

הלכות פקדוןעריכה

הלכות שומר שכרעריכה

שג | דש | שה

הלכות אומניםעריכה

הלכות שוכרעריכה

שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | - | שטו | שטז | שיז | - | שיט

הלכות חכירות וקבלנותעריכה

- | שכא | - | - | - | - | שכו | - | - | - | של

הלכות שכירות פועליםעריכה

הלכות שאלהעריכה

שמ | שמא | שמב | - | שדמ | - | שמו | -

הלכות גניבהעריכה

הלכות נזיקיןעריכה

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשיןעריכה

הלכות נזקי ממוןעריכה

- | שצ | שצא | - | שצג | שצד | - | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | - | - | - | - | תז | - | - | תי | תיא | - | - | - | - | - | תיז | תיח | תיט

הלכות חובל בחבירועריכה