ש"ך על חושן משפט שעה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) היורד לתוך שדה חבירו כו' עיין בתשוב' מהרא"ן ששון סימן רכ"ד:


סעיף בעריכה

(ב) א"ל בעה"ב עקור אילנך כו' עיין בתשו' מהרי"ט סי' ק"ל דף קכ"ט:


סעיף געריכה

(ג) וידו על העליונה כו' והרא"ש והטור חולקין ע"ז:

(ד) מיהו אם א"ל תחלה עקור אילנך כו' הג"ה זו שייך אחר סעיף ב' וכן משמע בסמ"ע:


סעיף העריכה

(ה) בעל בנכסי כו' עיין בתשו' רמ"א סימן פ"ו דף קע"ה:


סעיף ועריכה

(ו) ודוקא אם החורבה כו' עיין בתשו' רשד"ם סימן רכ"ז ורמ"א וסי' ש"ל:


סעיף חעריכה

(ז) כל מי ששמין לו כו' עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' רל"א: