ש"ך על חושן משפט תב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) והמחבר שפסק כאן כמי שחולק כו'. ונוסחת הטור שלפנינו גרם למור"ם לכתוב כן והנוסחא הנכונה עיין ביש"ש פ"ג סי' כ"ו והב"ח לא הרגיש בזה ולכן הגיה נוסחא המוטעת וגם הסמ"ע לא הזכירה ומ"מ כוון כהלכה בדעת הרא"ש וכן הוא ברמזים והוא ע"פ נוסחת מהרש"ל וק"ל: