ש"ך על חושן משפט ריג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) כ"ז שלא פרחו כו' ע' בסמ"ע ס"ק ב' עד פ"ג מהל' שכני' צ"ל מהלכות שחיטה ודבריו שם דלא כב"י:

(ב) מטפח על השובך. כתב בד"מ ומשמע מפירש"י דאף אם עמדה מעליהם פעם א' קנאה ודלא משמע כן במ"מ בפכ"ג ממכירה והביאו ג"כ בסמ"ע ועיין במ"מ שז"א ועיין בב"ח: