ש"ך על חושן משפט רמד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) וכ"ש אם חתמו כו' עיין בסמ"ע סק"ד וע' בב"ח וצ"ע:

(ב) ויש מכשירין עבסמ"ע ס"ק ו' עד שם ישבתי דלק"מ ממ"ש הטור והמחבר כאן כו' ובאמת לא קשה כלל דבמתנה דקדק הטור וכ' דכשר לכ"ע משא"כ בגט יש כאן ב' דעות וק"ל: