ש"ך על חושן משפט רפו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) מי שמת כו'. עיין בתשוב' רשד"ם סי' שכ"ה ושל"ג ושמ"ב ושמ"ז:


סעיף דעריכה

(ב) השיא האב. ע' בתשובת ר"ש ס"ג סי' פ' מדין המשיא את בנו הגדול בבית ובתשוב' מבי"ט ח"א סי' קכ"ה: