ש"ך על חושן משפט קעח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) שותפים שבקש כו' ע"ל סימן ע"ג ס"ו ובמהרש"ל ביש"ש סימן מ"ה פ"י דב"ק ובתשו' מבי"ט ח"א בשאלות השניות סי' ס' דף ק"ו וסי' קל"ח ובתשו' מהרא"ן ששון ר"א ובתשו' רשד"ם סי' י"א שס"ד ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' נ' וצ"ג:

(ב) ואם מעצמו כו'. כן הוא דעת הרא"ש ועיין במהרש"ל שם ובס' א"א דף צ"ג ע"ד:


סעיף געריכה

(ג) שותף שירד כו'. עיין בתשובת מהרי"ט סי' ק"ו ובתשובת רמ"א סי' פ"ו דף קע"ה: