ש"ך על חושן משפט רפד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) מי שהוא מוחזק כו' עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' נ"ג מ"ש בזה וחולק ג"כ אסברת ריב"ש וע"ש עוד סי' צ"ב ובתשו' ר"ש כהן ח"ב סי' נ"ד וצ"ד:

(ב) על פי ע"א. הכי איתא להדיא בש"ס כתובות (דף ק"ז ע"ב) ע"ש עיין בתשובת רשד"ם סימן שי"ט ותמ"ח:


סעיף בעריכה

(ג) ותנשא ותטול. עיין בתשובת ר"י לבית לוי ס"ס י"א ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סימן ס"ה וס"ג סימן קי"ז: