ש"ך על חושן משפט קסח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) הכל לבעל הקרקע. עיין סמ"ע ס"ק ד' עד ור"ל כל שבח האילן הן בתוך ג' שנים והיינו אם נתעבה האילן כו' וכ"כ הב"ח ודלא כב"י ומ"מ ע"ש:

(ב) שומעין לו. עיין בא"א דף צ"א ע"א הביא ראיה נכונה לזה ע"ש: