ש"ך על חושן משפט שצו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף געריכה

(א) כדי לאבדה. פטורים על הנזק אבל [לא] על הבהמה עצמה אע"פ שלא הי' דעתם אלא לאבדה וכדלעיל סי' שפ"ו גבי זורק מטבע לים הגדול ואפשר דבהכיש' אפילו לאבדה ונאבד' פטור וצ"ע:


סעיף דעריכה

(ב) הפורץ גדר לפני בהמתו כו' ע' בתשובת רשד"ם סי' שס"ה: