ש"ך על חושן משפט ריט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף געריכה

(א) מצר לו מצר כו'. עמ"ש הרמב"ן בחדושיו בזה:


סעיף דעריכה

(ב) מה שיראו הדיינים. ז"ל הרב המגיד כולן בעיו' בש"ס עלו בתיקו ופסק רבי' שודא דדייני עכ"ל ובבדק הבית תמה על זה ויפה תמה דלא כהב"ח שטעה והבין שתמה אהך דינא דלעיל סעיף ב' וליתא דדינא דלעיל אתמר להדיא שודא בש"ס משא"כ הכא מיהו נ"ל דגם הרמב"ן [הרמב"ם] אין כוונתו כאן לשודא רק כפי מה שיראו הדיינים שיעור שמכר לו משא"כ לעיל ס"ב שכ' כפי מה שיראו לאיזה דרך שדעתו נוטה יעשו כן נ"ל: