ש"ך על חושן משפט קמד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף געריכה

(א) אכל האב שנה ומת כו' עיין בתשובת מהרשד"ם סי' רכ"ט:

סעיף דעריכה

(ב) וי"א אפילו שלא בשטר. עיין לקמן סי' קמ"ו ס"ס י"ט: