ש"ך על חושן משפט תכז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אינו זקוק לו כו'. עיין בתשו' מבי"ט ח"ב סי' ק"י:


סעיף געריכה

(ב) של שני שותפים כו'. ובשותף עכו"ם פסק ביש"ש פי"א דחולין דחייב ע"ש אמנ' לפי מה שפסק מור"ם בי"ד סי' רפ"ו ס"א בהגה במזוזה דפטור' אפשר דהוא הדין במעקה ולפי המרדכי דע"ז יש להסתפק: