ש"ך על חושן משפט רנד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אפי' בשבת ואסור לעשות בעלמא ק"סבשבת משום מקח וממכר וכמ"ש הטור לעיל ס"ס קצ"ה וס"ס רל"ה ובטור א"ח סי' של"ח כאן התירו כיון דהקנין סידר הוא שלא לצורך דדברי ש"מ ככתובים וכמסורי' דמי ועבדינן הכי כדי לפייס דעתו דש"מ עכ"ל סמ"ע: