ש"ך על חושן משפט רו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) האומר לחבירו כו' עיין בתשו' רא"ן ששון סי' קל"ג שהאריך בדינים אלו ובישוב דברי העיטור שהביא ב"י ע"ש ותמצא נחת ובתשובת רשד"ם סי' ר"ס ובתשובת ר"ש כהן ס"ג סי' פ"ד:


סעיף בעריכה

(ב) א"ל כשאמכרנה כו' עיין בתשובות מבי"ט ח"א ס"ו וסי' כ"ו וקפ"ה ובשאלות השניות סי' קט"ו דף קצ"ב ובתשובת רשד"ם סי' קפ"ג:


סעיף דעריכה

(ג) שלשה אחרים עיין בב"י אפי' ג' אחרים הם בקיאים יותר וצ"ע לדינא: