ש"ך על חושן משפט ריד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) המוכר את הבית כו' עיין בתשובת רשד"ם סימן רע"ו ובתשובת מבי"ט ח"א סי' מ"ו וסי' קנ"ג וח"ב סי' ע"ד ובתשובת ר"א ן' חיים סי' פ"ח ובתשו' ר"ל ן' חביב סי' קכ"ז:

(ב) שמצר לו המצרים כו' כתב בסמ"ע ס"ק ט' נרא' כולה הג"ה אחת היא ומקומ' במקום הג"ה השני' כו' לא ידענא מי דחקו לזה שהרי כמו שהיא הג"ה זו בש"ע דפוס שס"ז כן הוא בטור:


סעיף דעריכה

(ג) ראובן שמכר בית לשמעון כו' עיין בתשובת ר"א ן' חיים סי' מ' דף ע"א:


סעיף זעריכה

(ד) ואם הכל קורין לבירה כו' עיין בספר א"א דף צ"ה ע"ד ובתשובת רמ"א סי' ק"ו סוף דף רכ"ג ובתשובת ר"א בן חיים סי' פ"ח:


סעיף טעריכה

(ה) שני בתים כו' עיין בתשובת מבי"ט ח"א סי' ס"ה: