ש"ך על חושן משפט קסז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) לא יטול העליון כו'. עיין בסמ"ע ס"ק ג' עד והטור מיירי דבתלישת הנוף כו' (ולהב"ח דרך אחרת בזה והוא דוחק ע"ש) וכתבתי בדרישה טעם למה השמיטה כו' עיין בא"א דף צ' ע"ד מ"ש בזה: