ש"ך על חושן משפט קפח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אין העכו"ם כו' עיין בתשוב' מבי"ט ח"ב סימן קמ"ה:


סעיף העריכה

(ב) בטל השליחות מכל וכל. פי' אפילו אם הצליח רוצה להשלים חסרונו: