ש"ך על חושן משפט שעט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) ואם עמד לתקן משאו כו'. וביש"ש פ"ג סימן כ"ב פסק דפטור אא"כ ידע דעמד לכתף ע"ש ולא נהירא דמ"ש ממ"ש בסעיף ב' דאם בעל הקורה ראשון ועמד לכתף פטור דאף דגם שם לא ה"ל למידע לבעל חביות שיעמוד הראשון ודו"ק: