ש"ך על חושן משפט קפז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) הרי זה נשבע שבועת השומרין. ע"ל סי' רל"ד וש"ה:


סעיף געריכה

(ב) וכן הדין בטענת שומרין. ע"ל סימן רצ"ד ובתשובת מבי"ט ח"ב סי' קמ"ז וקנ"ד:


סעיף דעריכה

(ג) ונרקבו מחמת גשמים. עיין בספר אגודת אזוב ד' צ"ג ע"ד: