ש"ך על חושן משפט קצב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) בחזקה כיצד כו' דיני קניות החזקות עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קל"ז וקמ"ז וקמ"ח:


סעיף געריכה

(ב) נעל כיצד כו' עיין בתשובת ר"י לבית לוי סי' מ"ז:


סעיף יעריכה

(ג) המוכר שדה לחבירו. עיין בתשו' רשד"ם סי' שע"ו:


סעיף יאעריכה

(ד) וי"ח ע"ל סימן ער"ה ס"ב:


סעיף טזעריכה

(ה) חזקה לחודה כו' ע"ל סימן ער"ה הוא עיין תשו' ן' לב ס' א' כלל י"ג סימן פ':

(ו) הכל לפי תנאו כו' ע"ל סימן קצ"ד ס"א בהג"ה: