ספר ההלכות לרבינו יצחק אלפסי, על סדר מסכתות הש"ס.

השער להלכות הרי"ף בדפוס וילנא
הלכות הרב אלפסי (רי"ף) על הש"ס
זרעים

מסכת ברכות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מועד

מסכת שבת:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מסכת עירובין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מסכת פסחים:    א | ב | ג | ד | (ה - ט, אין) | י

מסכת יומא:   (א - ז, אין) | ח

מסכת סוכה:    א | ב | ג | ד | (ה, אין)

מסכת ביצה:    א | ב | ג | ד | ה

מסכת ראש השנה:    א | (ב, אין) | ג | ד

מסכת תענית:    א | ב | ג | ד

מסכת מגילה:    א | ב | ג | ד

מסכת מועד קטן:    א | ב | ג

נשים

מסכת יבמות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז

מסכת כתובות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מסכת נדרים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מסכת גיטין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מסכת קידושין:    א | ב | ג | ד

נזיקין

מסכת בבא קמא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מסכת בבא מציעא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מסכת בבא בתרא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מסכת סנהדרין:    א | (ב, אין) | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מסכת מכות:    א | ב | ג

מסכת שבועות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מסכת עבודה זרה:    א | ב | ג | ד | ה

קדשים

מסכת חולין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | (ט, אין) | י | יא | יב

הלכות קטנות להרי"ף

(בש"ס וילנא נדפסו בסוף מנחות)

רמב"ן הלכות בכורות וחלה:    א | ב | ג | ד | הלכות חלה


הערות ויקיעורכים

  • בדף זה מוצגים קישורים שכל אחד מהם הוא פרק ברי"ף. לדפי הרי"ף אפשר להכנס לקישור של המסכת.
  • אין רי"ף על מסכת נידה, אבל רוב הלכות נידה נכתבו במקום אחד, על פרק שני בשבועות.

מפרשי הרי"ף עריכה

ראו גם עריכה