מסכת נגעים: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת נגעים · >>

פרקי מסכת נגעים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

פרק ראשון (פרק "מראות נגעים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שני (פרק "בהרת עזה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שלישי (פרק "הכל מיטמאין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק רביעי (פרק "יש בשיער") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

פרק חמישי (פרק "כל ספק") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שישי (פרק "גופה של") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שביעי (פרק "אלו בהרות") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שמיני (פרק "הפורח מן") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק תשיעי (פרק "השחין והמכווה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג :

פרק עשירי (פרק "הנתקים מיטמאין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק אחד עשר (פרק "כל הבגדים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

פרק שנים עשר (פרק "כל הבתים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שלושה עשר (פרק "עשרה בתים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

פרק ארבעה עשר (פרק "כיצד מטהרין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב : משנה יג :