משנה אהלות

(הופנה מהדף משנה מסכת אהלות)

מסכת אהלות: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · >>

פרקי מסכת אהלות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

פרק ראשון (פרק "שנים טמאין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שני (פרק "ואלו מטמאין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שלישי (פרק "כל המטמאין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק רביעי (פרק "מגדל שהוא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג :

פרק חמישי (פרק "תנור שהוא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שישי (פרק "אדם וכלים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שביעי (פרק "הטומאה בכותל")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שמיני (פרק "יש מביאין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק תשיעי (פרק "כוורת שהיא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב : משנה יג : משנה יד : משנה טו : משנה טז :

פרק עשירי (פרק "ארובה שהיא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק אחד עשר (פרק "בית שנסדק")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק שנים עשר (פרק "נסר שהוא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שלושה עשר (פרק "העושה מאור")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק ארבעה עשר (פרק "הזיז מביא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק חמישה עשר (פרק "סגוס עבה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק ששה עשר (פרק "כל המיטלטלין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שבעה עשר (פרק "החורש את")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שמונה עשר (פרק "כיצד בוצרין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :