קטגוריה:רבן שמעון בן גמליאל

מאמרים של רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, ומאמרים עליו. השישי לשושלת הנשיאות מהלל. ראה גם את רבן שמעון בן גמליאל הזקן, דור רביעי להלל.


מידע נוסף: