משנה אהלות יד


אהלות פרק יד: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק ארבעה עשר ("הזיז מביא") · >>

פרקי מסכת אהלות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה אעריכה

הזיז מביא את הטומאה כל שהוא.

הגיזרה והגבלית, בפותח טפח.

איזהו הזיז, שפניו למטה.

והגיזרה, שפניה למעלה.

ובמה אמרו הזיז מביא את הטומאה כל שהוא, בזיז שהוא גבוה מן הפתח שלשה נדבכין, שהם שנים עשר טפח.

יתר מכאן, מביא את הטומאה בפותח טפח.

העטרות והפתוחים מביאין את הטומאה בפותח טפח.

משנה בעריכה

זיז שעל גבי הפתח, מביא את הטומאה בפותח טפח.

שעל גבי החלון, רום אצבעיים, שעל גבי מלא מקדח, כל שהוא.

רבי יוסי אומר, מלואו.

משנה געריכה

קנה שעל גבי הפתח, אפילו גבוה מאה אמה, מביא את הטומאה כל שהוא, דברי רבי יהושע.

רבי יוחנן בן נורי אומר, אל יחמיר זה מן הזיז.

משנה דעריכה

זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות, טומאה בבית, כלים שתחתיו טמאים.

טומאה תחתיו, רבי אליעזר מטמא את הבית.

ורבי יהושע מטהר.

וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה.

משנה העריכה

שני זיזין זה על גבי זה ויש בהן פותח טפח וביניהן פותח טפח, טומאה תחתיהן, תחתיהן טמא.

ביניהם, ביניהן טמא.

על גביהן, כנגדו עד לרקיע טמא.

היה העליון עודף על התחתון פותח טפח, טומאה תחתיהן או ביניהן, תחתיהן וביניהן טמא.

על גביהן, כנגדו עד לרקיע טמא.

היה העליון עודף על התחתון פחות מטפח, טומאה תחתיהן, תחתיהן וביניהן טמא.

ביניהן או תחת המותר, רבי אליעזר אומר, תחתיהן וביניהן טמא.

רבי יהושע אומר, ביניהן ותחת המותר, טמא, ותחתיהן, טהור.

משנה ועריכה

יש בהן פותח טפח ואין ביניהן פותח טפח, טומאה תחתיהן, [ תחתיהן טמא.

ביניהן או על גביהן, כנגדו עד הרקיע טמא ].

משנה זעריכה

אין בהן פותח טפח, בין שיש ביניהן פותח טפח בין שאין ביניהן פותח טפח, טומאה תחתיהן, ביניהן או על גביהן, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

וכן שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ פותח טפח.

משנה אהלות יד ניקוד

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הזיז מביא את הטומאה כל שהוא הגזרה והגבלית בפותח טפח איזה הוא הזיז שפניו למטן והגזרה שפניה למעלן ובמה אמרו הזיז מביא את הטומאה כל שהוא בזיז שהוא גבוה מן הפתח שלשה נדבכין שהן שנים עשר טפח יתר מכן מביא את הטומאה בפותח טפח והעטרות והפתוחין מביאין את הטומאה בפותח טפח.

(ב) זיז שעל גבי הפתח מביא את הטומאה בפותח טפח שעל גבי החלון רום אצבעיים ושעל גבי מלוא מקדח כל שהוא רבי יוסי אומר מלואו.

(ג) קנה שעל גבי הפתח אפילו גבוה מאה אמה מביא את הטומאה כל שהוא דברי רבי יהושע רבי יוחנן בן נורי אומר אל יחמור זה מן הזיז.

(ד) זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים טומאה תחתיו רבי אליעזר מטמא את הבית ורבי יהושע מטהר וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה.

(ה) שני זיזין זה על גבי זה ויש בהן פותח טפח וביניהן פותח טפח טומאה תחתיהן תחתיהן טמא ביניהן ביניהן טמא על גביהן כנגדו עד הרקיע טמא היה העליון עודף על התחתון פותח טפח טומאה תחתיהן או ביניהן תחתיהן וביניהן טמא על גביהן כנגדו עד הרקיע טמא היה העליון עודף על התחתון פחות מטפח טומאה תחתיהן תחתיהן וביניהן טמא טומאה ביניהן או תחת המותר רבי אליעזר אומר תחתיהן וביניהן טמא רבי יהושע אומר ביניהן ותחת המותר טמא ותחתיהן טהור.

(ו) יש בהן פותח טפח ואין ביניהן פותח טפח טומאה תחתיהן תחתיהן טמא ביניהן או על גביהן כנגדו עד הרקיע טמא.

(ז) אין בהן פותח טפח בין שיש ביניהן פותח טפח בין שאין ביניהן פותח טפח טומאה תחתיהן וביניהן או על גביהן טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת וכן שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ פותח טפח.

פירושיםעריכה